Päivätoiminta Kirsikka

Setlementti Ukonhattu ry:n palvelukotien kehitysvammaisille asiakkaille järjestetään päivätoimintaa. Tarjoamme kehitysvammaisille asiakkaille heidän kykyjensä ja taitojensa mukaista mielekästä ja tavoitteellista toimintaa. Samalla tuemme heidän aiemmin opittuja elämäntaitoja. Asiakkaan osallistumisesta päivätoimintaan tehdään suunnitelma asiakkaan kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laadinnan yhteydessä. Päivätoimintaan osallistumisesta tarvitaan kotikunnan maksusitoumus.

Päivätoiminnan tavoitteena on elämysten ja onnistumisten kautta parantaa asiakkaan elämänlaatua sekä antaa sisältöä päiviin.

Päivätoiminnalla pyritään kuntouttamaan, ylläpitämään ja edistämään asiakkaiden toimintakykyä

  • parantamalla asiakkaan itsetuntoa ja itseluottamusta
  • löytämällä asiakkaiden omia vahvuusalueita
  • kehittämällä ryhmätilanteissa vuorovaikutustaitoja ja näin ylläpitämään ja edistämään sosiaalisia suhteita
  • ylläpitämällä päivä- ja viikkorytmiä

Liikunnallisten toimintojen avulla tuetaan asiakkaiden fyysisiä voimavaroja. Lisäksi asiakkaiden yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvaisuuden tunteen toivotaan vahvistuvan heidän tutustuessa toisiinsa päivätoiminnan lomassa. 

Toimintamme pohjautuu Ukonhatussa yhteisesti sovituille arvoille:

  • yksilön oikeuksien kunnioittaminen
  • erilaisuuden hyväksyminen
  • tasavertaisuus
  • yhteisön toimiminen yksilön tukena

Toiminta

Toiminta rakentuu ryhmätoiminnoille ja ne suunnitellaan toimintavuosittain. Asiakkaiden mielipiteet ja toiveet huomioimme päivätoiminnan sisältöä suunniteltaessa. 

Kasvimaa

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Setlementti Ukonhattu ry
Itäkalliontie 5
79100 Leppävirta
044 389 8200
info@ukonhattu.fi

Kirjaudu sisään | Sivukartta | Yhteydenottolomake