UKONHATTU

Ukonhattu ry:n päärakennus

Ukonhattu on perustettu vuonna 1995 ja se toimii yhtenä Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksenä. Ukonhatun palvelukodeille ja vapaaehtoistoiminnalle on myönnetty Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman mukainen laaduntunnustus (SHQS) vuosina 2006, 2009,
2012, 2015 ja 2018. Laaduntunnustus on voimassa aina 3 vuotta kerrallaan. 

Suvaitsevaisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja tasa-arvoisuus sekä sitoutuminen heikommassa asemassa olevien ihmisten auttamiseen näkyvät jokapäiväisessä työssämme. Arvot ovat toimintamme sydän. Yhteisö toimii arjessa yksilön tukena edistäen ja ylläpitäen asiakkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.Perustehtävänämme on kehittää hyvinvointia edistäviä toimintamuotoja, edistää yksilön elämänhallintaa ja vahvistaa ihmisten lähimmäisyyttä ja mahdollistaa elinikäistä oppimista.

Laaja-alaisen koulutuksen omaava ja itseään kehittävä moniammatillinen henkilökuntamme pystyy tarjoamaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteenamme on olla tukena asiakkaiden arjessa ja kannustaa heitä erilaiseen virike- ja päivätoimintaan sekä omassa yhteisössä että sen ulkopuolella.

Setlementtitoiminta Suomessa

Suomalaisen setlementtityön toiminta-ajatus on nykyään: "Setlementtityö on monialaista ja kokonaisvaltaista tukea ihmisenä ja lähimmäisenä kasvamiseen."

Setlementtityön perusarvot: arjen keskellä toteutuva lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys, ja erilaisten ihmisten välinen yhteistyö.

Perusarvojen mukaisesti setlementtityössä:

 • luotetaan ihmisessä ja yhteisössä oleviin voimavaroihin ja kehitetään niitä
 • kunnioitetaan jokaisen ihmisen yksilöllisyyttä
 • hyväksytään ihmisten erilaisuus
 • edistetään rajoja ylittävää henkilökohtaista ystävyyttä ja yhteyttä
 • toteutetaan ihonväristä, sukupuolesta tai kulttuurista riippumatonta tasa-arvoisuutta
 • sitoudutaan tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä
 • toteutetaan paikallista, ihmisten tarpeista lähtevää setlementtitoimintaa.

Setlementtiliike toimii sosiaalisen, henkisen ja sivistyksellisen pääoman lisäämiseksi kokonaisvaltaisella ja pitkäjänteisellä työtavalla:

 • edistäen yksilön aineellista, henkistä ja sivistyksellistä hyvinvointia
 • rakentaen ihmisten välistä suvaitsevaisuutta, yhteistyötä ja luottamusta
 • kehittäen hyvän elämän puitteita ja lähiyhteisöjä
 • vaikuttaen yhteiskunnallisesti
 • sekä toteuttaen yhteiskunnan tarpeisiin vastaavaa palvelutuotantoa
Kirjaudu sisään | Sivukartta | Yhteydenottolomake